Za Pavlom Hrúzom (Daniel Hevier)

k

Za Pavlom Hrúzom

Daniel Hevier

V edícii Mladá Tvorba vyšla v roku 1968 kniha Pavla Hrúza Okultizmus. Bola to po jeho debute Dokumenty o výhľadoch jeho druhá kniha. Jej autor mal v čase vyjdenia iba 27 rokov a roku 1968 bol redaktorom martinského dvojtýždenníka Matičné čítanie. (V tom čase to bol, iste aj zásluhou Pavla Hrúza, priam avantgardný, rebelantský, priekopnícky, experimentujúci časopis, hocako sa to dnes zdá v súvislosti s tým, čo vystrája naša Matica, neuveriteľné!)

Beriem dnes do rúk túto pomerne obsiahlu knihu s pietou, ktorú vo mne vyvolala správa o odchode Pavla Hrúza. Zdanlivo ide o samostatných 14 próz, ktoré sú však umne pospájané do vyššieho celku, takže môžeme hovoriť o akomsi románe vo fragmentoch. Každú poviedku uvádza typografické motto. Jedno je vo forme cestovného poriadku, iné hracích kariet, ďalšie je zdravotnou inštruktážou či matematickým vzorcom. Už aj z takéhoto vonkajšieho hľadiska je zrejmé, že Pavel Hrúz bol jedným z priekopníkom postmoderného spôsobu písania, keď ešte o ňom nechyroval svet. Lakonický, drakonický autorov štýl nejde po povrchu, ale do hĺbky. Neornamentalizuje, lacno sa neobtiera o politikum, ale všíma si hlbšie (pre)javy kultizmu a obludizmu svojej doby. Vníma a citlivo zaznamenáva, ako sa obludárium režimu zahrýza pod kožu, do vyjadrovania či zvykoslovia obyvateľov. Hrúz je skeptik, vie, že od ľudstva nemožno čakať nijaké mimoriadne ušľachtilosti. Svoje postavy neodcudzuje, nepranieruje, ako to bolo vtedy módou. Nemoralizuje. Pred pátosom uteká k irónii – a teraz hovorím už aj o celom jeho diele, ktoré sa jeho smrťou uzavrelo. Pavel Hrúz bol jeden z mála slovenských spisovateľov, ktorí pred publikovaním v normalizátorskom režime dal prednosť mlčaniu. Išiel – metaforicky – na úsporný režim. To, čo nestihol napísať a vydať, publikoval vlastným životom. A v tom je jeho gesto až nepríjemne archaické, lebo trvá na hodnotách, ktoré sú nemoderné, ale o to trvácnejšie.

Daniel Hevier
.týždeň 35/2008

***

Celý článok Daniela Heviera v časopise .týždeň si môžete prečítať tu.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1