Za Pavlom Hrúzom (Peter Zajac)

k

Palo

Peter Zajac o Pavlovi Hrúzovi

Nevedno, čo by napísal o olympijských hrách v Pekingu, ako to sľúbil redakcii Fórum. Možno o tom, že žijeme v dobe, v ktorej je dôležitejšie zvíťaziť ako zúčastniť sa, múzy pokojne spievajú, keď rinčia zbrane a Vtáčie hniezdo je vlastne hniezdom kukučím. Svoj sľub však už Pavel Hrúz (14. 6. 1941 - 17. 8. 2008) splniť nemohol.

***

Celý článok si môžete prečítať tu.

KK Bagala, PO BOX 99, 810 00 Bratislava 1